Direktorka firme “Beohram”, Ivana Ružić, jedna je od vodećih srpskih menadžera u ovom trenutku. Vlasnica fabrike za proizvodnju prozora i vrata je master inženjer Organizacionih nauka iz oblasti ljudskih resursa i prva je generacija Ericssonovog koledža i PCM koučeva. Priznanje za dosadašnji rad došlo je nedavno, nagrada Najžena 21. veka. Ova mlada i uspešna žena, ali i mama, kaže da se neplanirano našla u sopstvenom biznisu u kome uživa. Smatra da je sve moguće onome koji veruje, a obzirom da je Ivana i biznis trener otkriva šta je potrebno da poseduje uspešan menadžer prodaje.

Radili ste u top menadžmentu poznate svetske kompanije, i sa te pozicije ste otišli u sopstveni biznis. Veoma hrabro, kako ste se odlučili na taj korak?

Sticajem okolnosti započela sam sopstveni biznis, potpuno neplanirano u čijem razvoju danas uživam. Smatram da svako treba da živi svoju svrhu i deli sistem vrednosti sa svojim saradnicima. Da li se to zove hrabrost ili mladost.. znam da je jedno sigurno, hrabrost dolazi od samopouzdanja koje stičeš spoznajom svojih mogućnosti i postaješ svestan svoje snage i odgovornosti. Oduvek sledim moto da je sve moguće onome koji veruje!
Ivana Ružić, foto: Yair Arama

Sve češće se govori da su korporativne komunikacije u velikim kompanijama na jako niskom nivou, zbog kojih sve više kvalitetnih menadžera odlazi. Šta je po Vama rešenje da se menadžeri  prilagođavaju ili da same kompanije menjaju svoju korporativnu komunikaciju?

Korporativna komunikacija kako interna tako i eksterna, glavni je činilac uspeha jedne kompanije. Sinergija dobijena intergrisanjem korporativnih komunikacija na interaktivan način je najbolji mogući ishod za postizanje tržišne prednosti kompanija. Važno je da bude integrisana na svim nivoima komunikacije dvosmerno i da eksternu sliku o sebi interno implementira i obrnuto. Rešenje je dugoročna vizija kompanije usmerena ka podsticaju i razvoju menadžmenta putem couching metodologije.

Prodaja je osnova svake ekonomije. Ima onih koji stvaraju-proizvode… Ali šta je potrebno da danas jedan ozbiljan sektor prodaje poseduje?

Majstorstvo prodaje!
Ekspertski pristup sektoru prodaje i menadžere koji su majstori prodaje.
Prodaja je razmena emocija. Trenutak kada si pobedio ili si pobeđen.
Uglavnom nemamo drugu priliku za prvi utisak, a sve radimo da bi na kraju plasirali tj. prodali. Zato je sektor prodaje ključni faktor uspeha kompanije.
Osnova uspeha je znanje i sposobnost primene spoja formalnog i neformalnog obrazovanja koje uz iskustvo i veštine, svakog menadžera čine vrhunskim majstorom u prodaji.

Foto: Yair Arama