Wien Smart City

January 24, 2018 0

Sve češće slušamo o digitalizaciji. Mnogo je uspešnih primera iste u Evropi, u mnogim razvijenim zemaljama. Jedan o takvih je Beč. Naime, Vlada Beča je…